Soutěže

Mezi nejzajímavější architektonické soutěže pod záštitou České komory architektů, kterých se firma DELTA projekt s.r.o. zúčastnila, patří návrh domu s pečovatelskou službou v Opavě, návrh novostavby kostela v Brně-Líšni či návrh přístavby Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici - umístění ve finálové desítce.