ZUŠ A.M.Buxton, Úpice

Rozšíření školy jsme navrhli jako samostatně stojící objekt provozně a komunikačně propojený ve všech nadzemních podlažích se stávající budovou. Navržený objekt má lapidární formu kvádru čtvercového půdorysu o hraně 18,0 m. Inspirací nám byl zjednodušený půdorys stávající vily. Při návrhu jsme se snažili o maximální variabilnost využití hlavních prostor.

Hlavní hudební a divadelní sál je situován ve druhém nadzemním podlaží. Jeho hlediště bylo vytvořeno stupňovité – tím byla dosažena velice dobrá viditelnost pro diváky a zároveň byly zajištěny lepší a stabilnější akustické vlastnosti sálu. V ateliéru v 1NP strop výškově graduje směrem k prosklené stěně se vstupem do zahrady. Prosklení je orientované na sever, v prostoru tak vzniká rozptýlené osvětlení vhodné pro výstavy a zamezuje se jeho přehřívání.

  • ZUŠ Úpice - vizualizace
  • ZUŠ Úpice - situace
  • ZUŠ Úpice - řez
  • ZUŠ Úpice - 1. NP
  • ZUŠ Úpice - 2. NP
  • ZUŠ Úpice - 3. NP


upravit nastavení souborů cookies