pasivní dům - dřevostavba

Dům je konstrukčně řešený jako sloupková dřevostavba s vloženou tepelnou izolací z minerálních vláken, nosnou konstrukci střechy a zároveň stropu tvoří dřevěné příhradové vazníky, opláštění je z hoblovaných modřínových palubek, v domě je použito řízené větrání s rekuperací. Dům má výrazné prosklení směrem na jih pro dosažení pasivních solárních zisků.

 • před zahájením stavby
 • vrchní část základů z betonových skořepinových tvárnic
 • podkladní beton
 • příprava obvodových stěn
 • dřevěná sloupková konstrukce stěn
 • dřevěné vazníky
 • aplikace difúzní fólie
 • blower door test
 • venkovní terénní úpravy
 • Pohled z jižní strany
 • Pohled z jižní strany - maximalizace prosklení


upravit nastavení souborů cookies