Urbanismus, územní plánování

Máme mnohaleté zkušenosti se zpracováváním územních plánů, regulačních plánů a územních studií ve formátech CAD a GIS.

Při zpracování územně plánovacích dokumentací používáme jednotný standard grafických výstupů v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj.

Jsme autory Územního plánu Třebětice, Horní Myslová, Mysliboř, Kostelní Vydří, Dobrohošť, Heřmaneč a Změny č. 1 ÚP Bednárec. V současné době pracujeme na Územním plánu Červený Hrádek, Územním plánu Olší, Změně č. 1 ÚP Horní Myslová, Změně č. 1 ÚP Ořechov či Změně č. 3 ÚP Mysliboř.