Urbanismus, územní plánování

Nabízíme Vám naše mnoholeté zkušenosti se zpracováváním územně plánovacích dokumentací - územních plánů, regulačních plánů či územních studií. Při zpracování územních plánů používáme metodiku MINIS.

Jsme autory územních plánů Třebětice, Horní Myslová, Mysliboř, Kostelní Vydří či Dobrohošť. V současné době pracujeme na návrhu Územního plánu Červený Hrádek a Územního plánu Heřmaneč.