Úvod

Architektonická a projekční kancelář DELTA projekt s.r.o.

Jsme stabilní firma zabývající se projektovou činností ve výstavbě - od studie přes vypracování příslušné dokumentace (pro územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ohlášení, pro provádění stavby, pro výběr dodavatele) po spolupráci při výběru dodavatele, provádění autorského či technického dozoru či vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Zabýváme se také tvorbou územně plánovací dokumentace, územních studií a inženýrskou činností ve stavebnictví.